Feng Shui

Kdo by nechtěl mít šťastný, zdravý a příjemný domov, kde bude dobře nejen jeho rodině, ale i všem návštěvám? Přispět k  tomu může pozitivní energie, kterou lze získat respektováním čínského učení Feng Shui. To je v  první řadě založeno na snaze docílit harmonie mezi člověkem a jeho životním prostředím. S  jeho některými základními pravidly se lze seznámit na následujících řádcích.

Historie Feng Shui klade důraz na rovnováhu

Historie Feng Shui sahá až do staré Číny, kde se lidé pokoušeli udržet rovnováhu mezi vodou a větrem. Voda je v  tomto učení vnímána jako podstatný zdroj zemské energie k  životu lidí, rostlin a zvířat, vítr byl potom zdrojem energie z  nebes. Tyto prvky mohou v  nestabilním poměru totiž člověku i škodit ve formě různých povodní, vichřic nebo divoké vody.

Feng Shui si libuje v  pořádku v  blízkosti vstupu do domu

Domovy, které jsou vytvářeny podle učení Feng Shui, kladou důraz již na cestu k  domovním dveřím. Je nutností, aby ve skvělém stavu byly nejen živé ploty, květináče nebo květiny v  její blízkosti, ale i chodníček. Pozornost musí být věnována i jejímu kvalitnímu osvětlení. Dveře do domu se nesmí nacházet proti lampě nebo stromu, protože by to mohlo záporně působit na tako energie Čchi. Dům, kde jsou brány v  úvahu myšlenky učení Feng Shui, je možné poznat i podle toho, že hlavní dveře nikdy nebudou proti ložnici, kuchyni či toaletě.

Čerstvé květiny nahradí spoustu zbytečností

Feng Shui klade značný důraz na pořádek. Doma nemá co dělat nejen staré oblečení nebo časopisy, ale i staré fotografie, na nichž jsou bývalé známosti, jež mohou podle učení jen ublížit. Místo všech těchto zbytečností mají zaujmout čerstvé rostliny či květiny. Doporučovány jsou primárně rostliny se zakulacenými listy, které připomínají penízky. Z  řezaných rostlin v  porovnání s  tím Čchi bleskurychle utíká, sušené rostliny v  sobě nemají energii vůbec žádnou a fungují jen jako lapače prachu.

Dveře a schodiště nesmí rušit proud Čchi

Proudění Čchi by nemělo být nijak rušeno, proto nesmí dveře, mezi nimiž proudí, nijak vrzat nebo váznout. Stejně tak nelze podceňovat ani schodiště, které v  případě, že se nachází poblíž vchodovým dveřím, může zapříčinit únik Čchi z  domu ven. V  souladu s  učením Feng Shui jsou zahnutá schodiště, kdežto o spirálovitých nic podobného tvrdit nelze.

-další článek o Feng shui už brzy na www.stajl.cz.-)